Misi & Visi

Misi Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.

Visi Bimbingan dan Kaunseling

– Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan
berkesan.

– Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi
dan berakhlak mulia.

– Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam
akademik.

– Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberansangkan melalui
program bimbingan dan kaunseling.

– Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

– Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.

%d bloggers like this: