Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

  • Membimbing pelajar-pelajar supaya menjadi anggota masyarakat yang terdidik dan berakhlak mulia selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan kita.
  • Mewujudkan suasana sekolah yang bersih, ceria dan penyayang bagi menjamin keselesaan pengajaran dan pembelajaran.
  • Menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar bagi melahirkan masyarakat berdisiplin dan berhemah tinggi di masa akan datang.
  • Mempertingkatkan prestasi kurikulum dan kokurikulum untuk mendapatkan gelaran sekolah cemerlang pada suatu hari nanti.
  • Sentiasa memberi layanan yang baik dan kerjasama dengan ibu bapa / tetamu dengan penuh kesopanan dan kemesraan. ( Senyum Selalu )
  • Mengambil langkah-langkah untuk mencapai matlamat tiada kegagalan. ( Zero Defect )
  • Mendukung Falsafah Pendidikan Negara untuk menjayakan matlamat Wawasan 2020.
  • Kerjasama daripada pelbagai pihak menjadikan sekolah ini sebuah sekolah cemerlang.
%d bloggers like this: