Motto & Piagam

Motto

Memburu kecemerlangan berlandaskan nilai murni dan wawasan.

Piagam Sekolah

  • Bersedia mendengar dan membantu ibu bapa, penjaga murid bemasalah.
  • Efektif, kreatif dan inovatif sewaktu bertugas.
  • Rangka rancangan pendidikan negeri Selangor menjadi sasaran hidup.
  • Waktu bekerja tepat dan cepat.
  • Akrab, jujur dan ikhlas.
  • Wawasan adalah kepada tiada kecacatan ( Zero Defect ) dalam semua aspek.
  • Adil, prihatin dan penyayang kepada semua.
  • Sistematik, moden dan dinamik.
  • Amal dan ibadah teras panduan kerja.
  • Nekad ke arah kejayaan dan kecemerlangan semua khasnya murid-murid.
%d bloggers like this: